Tag Archives: sao luu trong he thong may tinh

Sao lưu trong hệ thống máy tính sẽ diễn ra như thế nào?

sao lưu

Sao lưu hoặc quá trình sao lưu là để đề cập đến việc sao chép và lưu trữ dữ liệu của máy tính nhằm khôi phục lại bản gốc khi mất dữ liệu quan trọng. Sao lưu có mục dích gì? Để phục hồi dữ liệu sao khi bị mất, do dữ liệu bị xóa nhầm hoặc do bị lấy …

Read More »