Home / Tag Archives: Ổ di động

Tag Archives: Ổ di động

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb. Ngày 05/12/2015 bàn giao cho anh Tiến – 0962050836 dữ liệu từ ổ cứng dung lượng 1Tb model: WD10JMVW chết cơ. Dữ liệu đã được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng di động bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung – Seagate 1Tb Model: ST1000LM024, hiện tượng không nhận ổ cứng nguyên nhân do ổ bị chết cơ. Khách hàng Quảng Ninh yêu cầu làm gấp.  Ngày 03/12/2015 dữ liệu được trả cho anh Khánh – 0972179809 – Quảng Ninh.

Read More »