Tag Archives: nhung dieu can biet ve sao luu

sao lưu dữ liệu trên máy tính – Có hướng dẫn chi tiết

sao lưu dữ liệu trên máy tính

Sao lưu dữ liệu trên máy tính nhằm giúp bạn có một bản sao lưu hệ thống và bản sao dữ liệu dự phòng để phòng khi bạn xóa nhầm hoặc bị mất dữ liệu quan trong không mong muốn. Vậy quy trình sao lưu dữ liệu trên máy tính diễn ra như thế nào. Bước 1: Bạn cần chọn …

Read More »

Sao lưu trong hệ thống máy tính sẽ diễn ra như thế nào?

sao lưu

Sao lưu hoặc quá trình sao lưu là để đề cập đến việc sao chép và lưu trữ dữ liệu của máy tính nhằm khôi phục lại bản gốc khi mất dữ liệu quan trọng. Sao lưu có mục dích gì? Để phục hồi dữ liệu sao khi bị mất, do dữ liệu bị xóa nhầm hoặc do bị lấy …

Read More »