Tag Archives: Lỗi mất dữ liệu

Cách khôi phục dữ liệu ổ cứng khi cài lại win

tăng dung lượng ổ cứng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng khi cài lại win là   rất cần thiết đối với nhiều người. Bởi vì nhiều bạn sau khi cài lại win hay dùng hiren’s boot mà lỡ tay xóa mất dữ liệu trên ổ cứng,… 1. Lưu ý cần tránh khi lỡ làm mất dữ liệu khi cài win Nếu sau khi cài win …

Read More »