Home / Tag Archives: Lỗi đầu từ (page 2)

Tag Archives: Lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng lỗi đầu từ

Ngày 01/09/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate cho anh Trung – 0902049090 yêu cầu khôi phục dữ liệu. Ổ cứng Laptop Seagate 250Gb (Model: 5400.4). Qua quá trình kiểm tra và đữ ra kết luận ổ cứng bị lỗi đầu từ

Read More »