Home / Tag Archives: Lỗi đầu đọc

Tag Archives: Lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu HDD lỗi đầu đọc

Khôi phục dữ liệu HDD model:ST500DM002 cho anh A Lợi 0981338448. Ổ cứng Seagate 500Gb tình trạng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng lỗi đầu đọc. Dữ liệu được bàn giao vào ngày 18/12/2015

Read More »

Cứu dữ liệu HDD lỗi đầu đọc không nhận

Ngày 03/09/2015 Cứu dữ liệu HDD đã tiếp nhận ổ cứng Laptop Seagate cho anh Phương – 0904060655 và anh yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: 7200.4). Quá trình kiểm tra phát hiện ổ cứng lỗi đầu đọc không nhận. Công ty tiến hành cứu dữ liệu và đã bàn giao lại dữ …

Read More »