Home / Tag Archives: Không nhận ổ

Tag Archives: Không nhận ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop không nhận ổ

Nhận được yêu cầu từ phía Anh Tuyên công ty đã khôi phục dữ liệu cho Anh Tuyên. Ổ cứng anh mang tới trong tình trạng không nhận ổ, dòng ổ có Model: WD5000BPKT. Kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và bàn giao dữ liệu cho Anh Tuyên vào ngày 11/12/2015.  

Read More »

Phục hồi toàn bộ HDD PC Western không nhận ổ

Phục hồi toàn bộ HDD PC Western có Model: WD1600AAJS và dung lượng ổ cứng là 160Gb. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra và bàn giao dữ liệu cho khách hàng – 0904285977 vào ngày 21/11/2015. Ổ cứng Western không nhận ổ cứng

Read More »