Home / Tag Archives: dinh dang o dia cung

Tag Archives: dinh dang o dia cung

Định dạng ổ đĩa cứng lớn hơn 32GB thành FAT32 bằng phần mềm

Định dạng ổ đĩa cứng

4.1 09 Định dạng ổ đĩa cứng bên ngoài có dung lượng lớn hơn 32GB thành FAT32 có cách nào không? Vì trong Windows built-in Disk Management không thể định dạng đĩa lớn thành FAT32, chỉ NTFS và FAT. Định dạng ổ đĩa cứng lớn hơn 32GB thành FAT32 có phần mềm nào miễn phí đơn giản để thực hiện công việc …

Read More »