Home / Tag Archives: ĐẦU ĐỌC LỖI

Tag Archives: ĐẦU ĐỌC LỖI

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop đầu đọc lỗi

Ông VIJAY KUMAR mang ổ cứng laptop Western 500Gb không nhận ổ yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop, model: WD500LPVX. Sau khi kỹ thuật kiểm tra ổ cứng không nhận là do đầu đọc lỗi, đã bàn giao dữ liệu cho ông VIJAY KUMAR – 0912904819 vào ngày 17/12/2015

Read More »