Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu HDD laptop Fujitsu ổ cứng lỗi

Lấy lại dữ liệu HDD laptop Fujitsu ổ cứng lỗi

Lấy lại dữ liệu HDD laptop Fujitsu ổ cứng lỗi
Rate this post

Lấy lại dữ liệu HDD laptop Fujitsu hiện tượng không nhận ổ sau khi ghost, nguyên nhân do cơ ổ cứng lỗi. Ổ cứng dung lượng 120Gb model: MHZ2120BH cho anh Thọ – 0904157511.Dữ liệu cứu thành công ngay trong ngày 10/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *