Home / Khách Hàng / Khôi phục dữ liệu HDD ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu HDD ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu HDD ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 07/08/2015 Khôi phục dữ liệu HDD Samsung cho chị Hương – 01696200272. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) ghost nhầm mất dữ liệu

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *