Home / Khách Hàng / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 5/2016

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 5/2016

– (31/05/2016). anh Hưng – 0948939xxx mang ổ cứng 500GB model: WD5000AZLX tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 31/05/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới bị ngập nước chết cơ. Đã bàn giao lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng

– (31/05/2016). Ổ cứng di động Western 500GB model: WD5000BMVW được  khách hàng – 0918011xxx  mang tới trong tình trạng không nhận trong windows phát ra tiếng kêu. Nguyên nhân sau khi công ty kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 31/05/2016 cứu dữ liệu hdd di động Western. Đã bàn giao dữ liệu.

– (31/05/2016). khách hàng – 0983406710 mang ổ cứng tới yêu cầu kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX. Ngày 31/05/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng từ ổ cứng Western không nhận. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc. đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (31/05/2016). Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 vào ngày 31/05/2016. Ổ cứng  được giử từ lạng sơn xuống trong tình trạng không hoạt động. nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Việt ở Lạng Sơn – 0987668565.

– (31/05/2016). Tình trạng ổ cứng bị ngập nước, chết cơ. Ngày 31/05/2016 cứu dữ liệu hdd Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Khắc Anh – 0936459370. Sau 24h làm việc công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (31/05/2016). Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ  được anh Tùng –  0902027399 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 31/05/2016

– (30/05/2016). Bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho chị Huyền – 0946462728. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ Lexar 8G vào ngày 30/05/2016. Tình trạng thẻ nhớ đã format, chụp đè và chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công.

– (30/05/2016). Ổ cứng 500GB model: WD500BPKT.  Do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên các phân vùng của ổ cứng gộp lại thành 1, mất dữ liệu. Ngày 30/05/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Bình – 0901811072. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

– (30/05/2016). Anh  Chiến – 0989357620 mang ổ cứng SSD 240GB  tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do format sau đó đã chạy phần mềm để active phân vùng C nên bị gộp ổ. Ngày 30/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng SSD và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (30/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng PC Western mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do xóa nhầm, khách hàng đã copy đè dữ liệu. Ổ cứng 500GB model: WD5000AAKX. Ngày 30/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Tuân – 01626262344.

– (30/05/2016). Tình trạng không nhận ổ, cháy nổ mạch. anh Kiên – 0967155993 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST2500DM000. Sau 24h làm việc chúng tôi đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng vào ngày 30/05/2016

– (30/05/2016). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX.  Ngày 30/05/2016 cứu dữ liệu hdd Western desktop có hiện tượng nhận rất chậm bị treo máy. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad sector  nặng. Anh Mạnh – 0972858791 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

– (30/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ vào ngày 30/05/2016 cho anh Ngọc – 0942017888. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do ghost đè lên phân vùng chứa dữ liệu. đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 24h

– (28/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng hdd Hitachi đang ghost không nhận ổ. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị lỗi ¼ đầu từ, khách hàng yêu cầu lấy 4/4 đầu từ. Anh Khuê – 0972535304/0913588355 đã nhận lại dữ liệu vào ngày 28/05/2016. Ổ cứng dung lượng 500G, Model: HTS5475_500

– (28/05/2016). Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Huy – 0934569088. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi do cài windows mất dữ liệu. Ngày 28/05/2016 Anh Huy đã nhận lại dữ liệu từ ổ cứng Model: HTS5450_500GB

– (28/05/2016). Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, đĩa rất kém ngoài ra còn phải tìm vật tư. Ngày 28/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba Model:  MQ01ABD075H. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Luân – 0916329419

– (28/05/2016). Anh Công – 0915255210 mang ổ cứng PC Seagate không nhận ổ cứng. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate dung lượng 500Gb, Model: ST500DM002. Ngày 28/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (28/05/2016). Ổ cứng Model: DT01ACA050 được Anh Tùng – 0989979168 mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng đầu từ. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 28/05/2016.

– (27/05/2016). Bàn giao toàn bộ dữ liệu dữ liệu lại cho Anh Tuân – Phú Thọ – 0912785710 vào ngày 27/05/2014. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu hdd Seagate PC bị chết cơ. Ổ cứng Model: ST250DM000, dung lượng 250Gb.

– (27/05/2016). Anh Quang – 0912126928 mang ổ cứng Model: HD253GJ tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị chết cơ vào ngày 27/05/2016. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu đã được bàn giao cho khách hàng.

– (27/05/2016). Anh Thư – 0947728829 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng đầu đọc. Ngày 27/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Model: WD40EZRX cho khách hàng.

– (27/05/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng desktop Samsung mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Ngày 27/05/2016 công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu lại cho Anh Đăng – 0965471288. Ổ cứng  dung lượng 80Gb, Model: HD082GJ.

– (27/05/2016). Ổ cứng  Model: HD322HJ được khách hàng mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung. Anh Sinh – 0964052121 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu. Tình trạng ổ cứng bị ngập nước, cháy mạch.

– (26/05/2016). Anh Luận – 0912819756 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5475A9_750 vào ngày 26/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng ¼ đầu từ, khách hàng yêu cầu lấy ¾ đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau khi phục hồi thành công.

– (26/05/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Linh – Việt Nga – 0912154459 đã yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western, Model: WD1600AAJS vào ngày 26/05/2016. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (26/05/2016). Ổ cứng  Model: MQ01ABF050 được mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Anh Thuận – 0936088486 đã yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 26/05/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi công ty chúng tôi đã bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (26/05/2016). Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop cho khách hàng Hải Phòng – 0934268666 vào ngày 26/05/2016. Ổ cứng dung lượng 80Gb, Model: HD082GJ. Nguyên nhân bị chết cơ. Công ty đã bàn giao đầy đủ dữ liệu.

– (24/05/2016). Ổ cứng  dung lượng 500Gb, Model: ST500DM002 được Anh Thạch – 0919251018 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd Seagate không nhận ổ. Nguyên nhân do bị hỏng đầu từ. Ngày 24/05/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (24/05/2016). Anh Nam – 01663762520 mang ổ cứng laptop Samsung do Recovery gộp ổ, đã chạy phần mềm, copy dữ liệu vào ổ C tới yêu cầu khôi phục dữ liệu vào ngày 24/05/2016. Đã bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng Model: HM321HI

– (24/05/2016). Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng (Mr. Thích Là Bụp) – 0902085443. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western Model: WD20EURS mang tới trong tình trạng đang copy đánh rơi ổ cứng. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi  đầu từ, 1 đầu từ đọc kém. Ngày 24/05/2016 đã nhận lại dữ liệu.

– (24/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung mang tới trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Ổ cứng  dung lượng 250Gb, Model: HD253GJ. Ngày 24/05/2016 công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Cường – OSC – 01692652834.

– (23/05/2016). Thẻ nhớ 4Gb được mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ. Ngày 23/05/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại toàn bộ cho Anh Hoàng – 0919666385.

– (23/05/2016). Anh Cường – 01669191606 yêu cầu phục hồi dữ liệu thẻ CF SanDisk 16Gb do nhỡ tay format. Ngày 23/05/2016 công ty dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (23/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng nhìn thấy phân vùng ổ cứng nhưng không truy cập được vào dữ liệu. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ, khách hàng đã đề nghị chúng tôi lấy 4/4 đầu từ. Ngày 23/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu đã cứu từ ổ cứng 320Gb, Model: WD3200BEVT cho Anh Dương – 0989983868.

– (23/05/2016). Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb vào ngày 23/05/2016. Anh Nghĩa – 0975195777 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi thành công.

– (21/05/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 vào ngày 21/05/2016. Ô cứng của khách hàng có hiện tượng không hoạt động. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng đầu từ. Anh Thạch – 0919251018 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi.

– (21/05/2016). Ổ cứng Western 320Gb model: WD3200BEVT đòi format, qua kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Ngày 21/05/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh  Hùng – 0976557968. Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại sau 1 ngày.  – (21/05/2016). khách hàng – 0912154459 mang ổ cứng Desktop Western 250GB model: WD2500AAJS  tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western bị lỗi ½ đầu từ. Ngày 21/05/2016 bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (21/05/2016). Anh Hưng mang ổ cứng đến trong tình trạng mạch cháy nổ, cơ lọc cọc. Ngày 21/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng 250GB model: MD02500-BJDW. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu lại cho anh Hưng – 01655750488.

– (21/05/2016). Tình trạng ổ cứng không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân đầu từ lỗi. Ngày 21/05/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Anh Thuấn – 0916563605 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

– (20/05/2016). Ổ cứng của anh Giang trong tình trạng đột ngột không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng ¼ đầu từ. Ngày 20/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6476GSX cho anh Giang – 0903431363. Khách hàng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (20/05/2016). anh Hoàn – 0989260689 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HM160HI. Tình trạng nhìn thấy phân vùng ổ cứng nhưng không mở ra được, nguyên nhân do đầu từ đọc kém, bị bad sector nặng. Sau 24h dữ liệu được bàn giao cho khách hàng vào ngày 20/05/2016

– (20/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 20/05/2016 đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng – 0912154459.

– (20/05/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MQ01ABD032 vào ngày 20/05/2016. Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Chị Phương Anh – 0936421282 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi chúng tôi phục hồi thành công.

– (20/05/2016). Ổ cứng desktop Samsung 250GB model: HD253GJ được anh Cường – 01692652834 mang tới trong tình trạng chết cơ. Ngày 20/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop Samsung. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi 100% và bàn giao lại cho khách hàng.

– (19/05/2016). Ổ cứng có hiện tượng không hoạt động phát ra tiếng kêu lọc cọc. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Ngày 19/05/2016 lấy lại dữ liệu hdd desktop Western cho anh Phúc – 0925279795. Ổ cứng desktop Western 500GB model: WD500LPVX. Đã bàn giao dữ liệu.

– (19/05/2016). anh  Lập ở Hải Dương – 0979826618 mang ổ cứng trong tình trạng mất dữ liệu do xóa nhầm trên phân vùng ổ C. khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS725032A7E630. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 19/05/2016

– (19/05/2016). Bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho anh Lợi – 0965271666. Ngày 19/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547550A9. Ổ cứng có hiện tượng lỗi không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ.

– (19/05/2016). Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ gửi chuyển phát nhanh tới trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân được xác định ổ bị hỏng cơ. Ngày 19/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho khách hàng ở Ninh Bình – 0948196198. Công ty chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (18/05/2016). anh Ngọc Anh  – 0914116869 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3259GSX vào ngày 18/05/2016. Tình trạng ổ cứng bị đánh rơi nên không nhận. sau khi  kiểm tra ổ cứng bị lỗi ½ đầu từ. Đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (18/05/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 750GB model: ST750LM022 không nhận, nguyên nhân do đầu từ  lỗi. anh Minh – 0904167794 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 18/05/2016

– (18/05/2016). Ổ cứng desktop 250GB, model: HDS721025CLA382 được khách hàng gửi lên trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ngày 18/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – 0919166xxx.

– (18/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC vào ngày 18/05/2016. Ổ cứng desktopWestern 250GB, model: WD2500AAKX mang tới trong tình trạng không nhận ổ phát ra tiếng kêu lọc cọc. Qua  kiểm tra xác định ổ bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao lại cho anh Bạo – 01694275555

– (18/05/2016). Tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu 1/2 đầu từ. Ngày 18/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho anh Phúc – 0987577938. Đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (17/05/2016). khách hàng ở Quảng Ninh – 0904285977 gửi ổ cứng lên yêu cầu cứ dữ liệu hdd Western 250GB model: WD2500AAKX . Ngày 17/05/2016 bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng. Ổ cứng của khách hàng bị chập điện dẫn đến bị chết cơ.

– (17/05/2016). Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo, không nhận trong windows. Nguyên nhân hỏng đầu từ. anh Vinh – 0912219104 đã yêu cầu khôi phục toàn bộ hdd Seagate 250GB vào ngày 17/05/2016. Khách hàng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (17/05/2016). Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 80GB bị lỗi đầu từ. Ngày 17/05/2016 sau khi tiếp nhận và xử lý chúng tôi đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho anh Xuân  – 0987251809.

– (17/05/2016). Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Huynh – 0979686835. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000BPVT không nhận vào ngày 17/05/2016. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ và có tiếng kêu nhỏ. cứu dữ liệu ổ cứng cho.

– (16/05/2016). Tình trạng ổ cứng mang tới không hoạt động. Nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 16/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh Dũng – 0913313318. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200JD.  Đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (16/05/2016). anh Quang ở Quảng Ninh – 0916073249 mang ổ cứng tàu dung lượng 250GB model: WD2500AAJS tới yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu ổ cứng Western do mạch bị cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu sau khi cứu được đã bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 16/5/2016

– (16/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJ vào ngày 16/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng mạch cháy nổ do sốc điện, cơ kêu lạch cạch. Sau khi tiếp nhận chúng tôi tiến hành làm việc và đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh An – 0988916914.

– (16/05/2016). Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western dung lượng 250GB model: WD2500AAKX. Ngày 16/05/2016 chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Dũng –  0963501618. Ổ cứng trong tình trạng không kết nối được vào máy tính. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ.

– (16/05/2016). Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKS mang tới trong tình trạng không nhận ổ, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng  bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 16/05/2016. Sau 24h làm việc chúng tôi đã tiến hành bàn giao lại dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0982409209

– (14/05/2016). Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS được anh Tuấn – 0963560701 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/052016 bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (14/05/2016). Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Huy sau 1 ngày. Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cho Anh Huy – 0979029515  vào ngày 14/05/2016. Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng hỏng không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/3 đầu từ.

– (14/05/2016). Lấy lại dữ liệu box di động Touro 500GB mất dữ liệu do ổ bị format đã bị ghi đè dữ liệu vào ngày 14/05/2016 cho anh Hưng – 0982869996. Sau 24h chúng tôi đã bàn giao dữ liệu.

– (14/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate 250Gb mang tới trong tình trạng ổ không nhận, phát ra tiếng kêu lẹt xẹt. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/05/2016 bàn giao dữ liệu cho anh Liên – 0915851516.

– (14/05/2016).  anh Cường – 0902066889 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW  vào ngày 14/05/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Công ty tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (13/05/2016).  Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002  được gửi chuyển phát nhanh tới trong tình trạng ổ bị lỗi cơ. Ngày 13/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate. Sau 48h chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Hưng ở Thái Nguyên – 0912501080.

– (13/05/2016). Sau 1 ngày công ty đã cứu lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Trọng – 01649844567. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX vào ngày 13/05/2016. Hiện tượng ổ cứng đột ngột không nhận. Nguyên nhân bị chết cơ.

– (13/05/2016). khách hàng – 0913095456 mang ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVT tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop bị hỏng cơ. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 13/05/2016.

– (13/05/2016). Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ , tình trạng không nhận trong windows, qua kiểm tra ổ bị hỏng đầu từ. Ngày 13/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận, qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ cho anh Đạt – 0972318318. Sau 24h công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

– (13/05/2016).  Tình trạng ổ mang tới không nhận, qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 13/05/2016 cứu dữ liệu hdd Seagate 500GB model: ST250DM000 cho khách hàng – 0984342485.  Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho khách hàng.

– (12/05/2016). Chúng tôi đã khôi phục được 100% dữ liệu cho anh Bằng – 0912699629. Ngày 12/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 50GB model: WD5000LPVX. Tình trạng không nhận do đánh rơi laptop. Sau khi tiến hành kiểm tra xác định được ổ cứng bị chết cơ.

– (12/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012 vào ngày 12/05/2016 cho anh Đạt –     091343959. Ổ cứng có hiện tượng không nhận trong windows. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 24h ngày.

– (12/05/2016). khách hàng ở Bắc Ninh – 0979370560 mang ổ cứng model: WD3200AAJS  tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng ½ đầu từ. Ngày 12/05/2016 toàn bộ dữ  liệu công ty chúng tôi sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (12/05/2016). Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD được anh Minh – 0987805272 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 12/05/2016. Ổ cứng có hiện tượng không vào được hệ điều hành. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng lỗi đầu từ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho anh Minh sau 1 ngày.

– (11/05/2016). Ổ cứng di động Toshiba 500GB model: MQ01ABF050. Hiện tượng ổ cứng không kết nối được với máy tính. Chúng tôi tiến hành kiểm tra ổ cứng bị mối chui, chết cơ. anh Thanh – 0942609988 đã yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Toshiba  và sau 24h sau chúng tôi đã bàn giao laijd ữ liệu vào ngày 11/50/2016

– (11/05/2016).  Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu, treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng. Ngày 11/05/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050 cho anh Tuấn Anh – 0902221454. Đã bàn giao dữ liệu.

– (11/05/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX  cho anh Lập ở Hải Dương – 0979826618 vào ngày 11/05/2016. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do khách hàng chia lại ổ đã thao tác nhầm, làm chuyển định dạng ổ cứng. Trong ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (11/05/2016). Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 11/05/2016. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị hỏng đầu từ cho anh Biên – 0968980738.

– (10/05/2016).  anh Mạnh – 0973949624 mang ổ cứng tới khi ổ không còn hoạt động và phát ra tiếng kêu khi cắm vào máy tính. Nguyên nhân sau khi chúng tôi kiểm tra ổ bị chết cơ. Ngày 10/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (10/05/2016).  Tình trạng không nhận, kêu lọc cọc. nguyên nhân ổ bị hỏng đầu từ. khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 10/05/2016. Sau khi phục hồi từ ổ cứng Western 500GB model: WD500AADS đã bàn giao lại cho anh Hưng – 0914848838.

– (10/05/2016). Lấy lại dữ liệu máy tính Sony Vaio mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do quá trình chạy recovery thao tác nhầm. Ngày 10/05/2016 công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu ngay trong ngày cho anh Hùng – 0982185079.

– (10/05/2016). Ổ cứng 500Gb, model: WD5000AAVS được khách hàng mang tới trong tình trạng đánh rơi, không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Dương – 0917518220 đã yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western và nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 10/05/2016.

– (09/05/2016). anh Thắng – 0935222810 mang ổ cứng 750GB model: MK7559GSXP tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng ¼ đầu từ vào ngày 09/05/2016. Sau 24h làm việc chúng tôi đã tiến hành là thủ tục bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (09/05/2016). Phục hồi  dữ liệu ổ cứng PC Toshiba dung lượng 1Tb, model: DT01ACA050. Ngày 09/05/2016 chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Tuấn – 0932668678 từ ổ cứng mang tới không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân ổ cứng bị cháy do hỏa hoạn.

– (09/05/2016).  Ổ cứng di động My passport 2TB. Theo yêu cầu của khách hàng ổ cứng bị mất dữ liệu do virus. Sau khi kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng bị bad nặng. Ngày 09/05/2016 khôi phục toàn bộ hdd di động. chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Công – 0966507799 sau 24h.

–  (09/05/2016). Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng 1/2 đầu từ. anh Quang – 01626301769 đã yêu cầu chúng tôi lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung laptop 500GB model: ST500LM012. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu vào ngày 09/05/2016

– (07/05/2016).  anh Sơn – 0932282528 mang ổ cứng 500GB model: WD5000BPVT tới cứu dữ liệu ổ cứng Western cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ vào ngày 07/05/2016. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 48h

– (07/05/2016). Đã bàn giao dữ liệu cho anh Duy – 0986463152 vào ngày 07/05/2016. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng có hiện tượng không nhận.  Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng đầu từ lỗi.

– (07/05/2016).  Theo mô tả của khách hàng ổ cứng hỏng, không nhận trong windows. Sau khi kiểm tra biết được ổ cứng hỏng ½ đầu từ vào ngày 07/05/2016 khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu hdd Western 320GB model:    WD3200BEKT. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Hùng – 01664430129.

– (07/05/2016). Ổ cứng đầu camera Seagate 500GB model: ST500DM002 được khách hàng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị format trên máy tính, khách hàng đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Ngày 07/05/2016 khôi phục dữ liệu  ổ cứng camera và bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng – 0907676666

– (06/05/2016). Phục hồi dữ liệu hdd Western laptop không nhận, nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng  Model: WD640BPVT. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hòa – 01686028833

– (06/05/2016). Anh Hòa (Thái Nguyên) – 0976992442 gửi ổ xuống yêu cầu kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng do không nhận. Ổ cứng  Model: DB35.4_250GB.Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 06/05/2016

– (06/05/2016). Nguyên nhân thẻ SD8Gb mang tới bị virus mất dữ liệu. Ngày 06/05/2016 phục hồi dữ liệu thẻ cho Anh Sơn – 01668408965. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (06/05/2016). Anh Phong – 0976276396 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận. nguyên nhân do mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Ngày 06/05/2016 đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng từ ổ cứng Model: HD161GJ

– (05/05/2016). Tình trạng: không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng chết  cơ, đĩa kém, khả năng cứu là thấp. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western 250Gb, Model: WD2500AAKX. Chị Ngoan – 01683381705 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công

– (05/05/2016). Anh Tôn – 0986982447 mang ổ cứng Western dung lượng 2T, Model: WD20EZRX. Khi mang tới khách hàng có mô tả là ổ cứng vẫn sáng đèn nhưng không nhìn thấy  trong windows. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ bị lỗi ¼ đầu từ và khách hàng đã yêu cầu lấy 4/4 đầu từ. Ngày 05/05/2016 bàn giao dữ liệu

– (05/05/2016). Ổ cứng  500Gb, Model: WD500BMVW được khách hàng mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western. Tình trạng ổ bị lỗi 1/3 đầu từ, khách hàng đã đề nghị lấy 3/3 đầu từ. Ngày 05/05/2015 công ty chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng Chị Ly – 0903247559.

– (05/05/2016). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1Tb, Model: WD10JMVW không nhận vào ngày 05/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Phương – 0983925335.

 

– (04/05/2016). Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận . Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị cháy mạch, cơ lọc cọc. Ngày 04/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb, Model: ST3250310CS cho Anh Quyết – Bắc Giang – 0912593259/0981589375.Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (04/05/2016). Anh Dũng – 0916893322 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop không nhận ổ cứng. Nguyên nhân do ổ cứng đầu từ lỗi. Ổ cứng 320Gb, Model: WD3200BEKT

– (04/05/2016). Ổ cứng Model: WD500AAKX được khách hàng mang tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western, mang tới trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị cháy nổ mạch, cơ kêu lạch cạch. Ngày 04/05/2016 công ty tiến hành bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Thường – 0973938282.

– (04/05/2016). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western dung lượng 1Tb, Model: WD10JMVW cho Anh Phương – 0912905008. Không kết nối được vào máy tính. Sau khi kiểm tra ổ bị hỏng ¼ đầu từ, đĩa kém, khách hàng yêu cầu lấy 4/4 đầu từ.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 02/2016

0.0 00 – (29/02/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 80Gb, dòng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *