Home / Khách Hàng / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 2/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 2/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 2/2015
Rate this post

Dưới đây là danh sách khách hàng đã thực hiện phục hồi dữ liệu thành công tại Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 2/2015. Mời các bạn tham khảo:

 

– 27/2/2015 Phuc hoi du lieu cho anh Quang – 01689942878. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ hỏng đầu từ

– 27/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0989878459. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD160JJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 27/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0915393637. Máy laptop Asus ghost nhầm mất dữ liệu

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0916543185. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 26/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0947076677. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu từ

– 26/2/2015 cứu dữ liệu cho anh Phong – 0986020762. Ổ cứng Laptop Western 1Tb (Model: WD10TPVT) hỏng đầu đọc

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0984099268. Ổ cứng laptop seagate 500Gb bị bad sector

– 25/2/2015 khôi phục dữ liệu cho anh Vỹ – 0983924946. Ổ cứng Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 25/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0914389887. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 25/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01692014015. Máy laptop chia ổ mất dữ liệu

– 24/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0984023123. Ổ cứng Laptop Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 24/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0948667891 . Ổ cứng Lpatop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) hỏng đầu từ

– 24/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0989370480. Máy laptop Lenovo bị virus ăn mất dữ liệu

– 14/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0986672525. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ lỗi đầu đọc

– 14/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – 0989996750. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500LM012) đánh rơi chết cơ

– 14/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương -0916445877 Máy laptop Dell format nhầm mất dữ liệu

– 13/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tới – 0962639859. Ổ cứng Seagate 500Gb bad nặng

– 13/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phúc – 0983479013. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Lê – 0982008049. Ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: HM641JI) hỏng, máy tính không nhận ổ cứng

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Wesrtern 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch

– 12/2/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hưng – 01655750488. Ổ cứng di động Western My passport hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thỏa – 0986784808. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0909612688. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 11/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lượng – 0906211185. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) chết cơ

– 11/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 0987651558. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AVVS) hỏng cơ

– 11/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0973932888. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 11/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0973897373. Ổ cứng laptop Hitachi 1Tb hỏng đầu từ

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng Hải Phòng – 0977428825. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0989953529. Ổ cứng Maxtor 30Gb không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0986814984. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST2500DM000) đầu đọc hỏng

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Kiên – 0904578646. Ổ cứng di động Western 1Tb đầu từ lỗi

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0986553535. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0986969537. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 9/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0987644987. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SP0411N) chết cơ kêu lạch cạch

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0986558671. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB cài windows mất dữ liệu

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0966579106. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) đánh rơi chết cơ

– 7/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiển – 0984756368. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 7/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hải – 0904770588. Ổ cứng Seagate 80Gb lỗi đầu từ

– 7/2/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thịnh – 0988690696. Ổ cứng Seagate 320Gb chết cơ

– 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0913594351. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 6/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chung – 0974273742. Ổ cứng Maxtor 40GB bị bad sector nặng

– 6/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0943910963. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 5/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0936288688. Ổ cứng Western 2Tb (ModelWD20EZRX) chết cơ

– 5/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0987888662. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu từ

– 5/2/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0932202345. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ

– 5/2/2015 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Văn – 0964909303. Thẻ 2GB mất dữ liệu

– 4/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0984839882. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) cháy mạch, ổ cứng kêu lọc cọc

– 4/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0913075656. Ổ cứng Hitachi 320Gb máy laptop Sony vaio cài windows mất dữ liệu

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0908268183. Ổ cứng Laptop Seagate 750Gb (Model: ST9750423AS) chết cơ

– 3/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0984674173. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

– 3/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0904905399. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng mạng Western 1,5Tb hỏng cơ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0912081235. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0983357168. Ỏ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 2/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0983294945. Ổ cứng di dộng samsung 320Gb (Model: HM321HX) hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0913313579. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) chết cơ

– 2/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0904367238. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) bị bad sector

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *