Home / Khách Hàng / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 10/2014

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 10/2014

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 10/2014
Rate this post

Dưới đây là danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ phục hồi dữ liệu tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 10/2014. Mời các bạn tham khảo:

Phục hồi dữ liệu

 

– 31/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0936015239. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 31/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toản – 0963132295. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 31/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0946111184. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0927226666. Ổ cứng Samsung 250Gb (model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 29/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0912229525. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 29/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 01223130191. Ổ cứng di động Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc

– 29/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0973331820. Ổ cứng Lapotp seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 28/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0979977725. Ổ cứng Seagate 500Gb (model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 28/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0971164666. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) đầu đọc lỗi. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 28/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vương – 0977659933. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAKS) hỏng không nhận ổ cứng

– 28/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0965264234. Ổ cứng Hitachi 80Gb hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 28/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0985520404. Thẻ nhớ 16GB lỗi mất dữ liệu

– 27/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chất – 0986636406. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EARS) lỗi đầu đọc

– 27/10/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01648481986. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng không nhận ổ cứng

– 27/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quang – 0912072996. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc, mặt đĩa kém

– 27/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng Laptop Samsung 50Gb (Model:ST500LM012) chết cơ

– 25/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0974164666. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) hỏng đầu đọc

– 25/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tân – 0943XXX483. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 25/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Thu – 0915217115. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) lỗi đầu đọc

– 25/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quang Anh – 0983220126. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BMVS) bad nặng

– 25/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0936969123. Ổ cứng Hitachi 40Gb. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 24/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Liêm – 0979317242. Ổ cứng Seagate 320Gb chết cơ, mặt đĩa rất kém

– 24/10/2014 Cứu dữ liệu cho chú Triển – 0977634039. Ổ cứng Samsung (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 24/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0904988363. Ổ cứng Seagate 500GB chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0948196198. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST3250310CS) đầu đọc lỗi

– 24/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0904814816. Ổ cứng Maxtor 80GB cài windows mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 01688622533. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ

– 23/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Toàn – 0976144850. Ổ cứng Hitachi 320Gb chết cơ

– 23/10/2014 Cứu dữ liệu cho em Tâm – 01262207587. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) ổ cứng bị format khi đầu đọc bị lỗi. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Hưng – 0915031132. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng không nhận ổ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 23/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Lê – 0902147177. Ổ cứng di động 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 23/10/2014 Cứu dữ liệu cho A Lan – 0909814686. Ổ cứng laptop Toshiba 160G cài linux đè dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chung – 0914657295. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EZRX) lỗi đầu đọc

– 22/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuân – 01644343357. Ổ cứng Western 40Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 22/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh An – 0985579002. Ổ cứng Samsung 500Gb (model: HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 22/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tráng – 0913030066. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 22/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 01864901163. Ổ cứng laptop Western 320Gb cài windows mất dữ liệu trên ổ C

– 22/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0988118693. Ổ cứng Seagate 500GB cài windows mất dữ liệu

– 21/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Xâm – 0968121075. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 21/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Phương – 0902222255. Ổ cứng Samsung 500Gb lỗi đầu đọc, sử dụng hệ điều hành linux trước đó đã xóa dữ liệu

– 21/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0966233225. Ổ cứng Seagate 320Gb (Model:ST320DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 21/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0972539898. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 20/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vương – 0904386186. Ổ cứng Western 40Gb chết cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu làm gấp

– 20/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0965444337. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 20/10/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quỳnh 0912177055. Ổ cứng Seagate 40Gb chết cơ

– 18/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiến – 0964600555. Ổ cứng Samsung 320Gb hỏng không nhận ổ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 18/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0962935263. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 17/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0904389818. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 17/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cảnh – 01683446811. Ổ cứng Western 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 17/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 01633989898. Ổ cứng Laptop Samsung 40Gb (Model:MP0402H) bad nặng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 16/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khải – 0943532189. Ổ cứng di động Buffalo 1Tb sử dụng ổ cứng Samsung ST1000LM024 cháy hỏng. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 16/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn 0944800456. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb (Model: MK1059GSM) hỏng đầu đọc

– 16/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790 Máy laptop ASUS khôi phục windows 8 bản quyền mất dữ liệu

– 16/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoan Bắc Ninh – 0968001366. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận

– 16/10/2014 Phục hồi ổ cứng laptop cho anh Vụ – 0913192166. Ổ cứng Seagate 160 Bad nặng

– 15/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Lâm – 0983505112. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 15/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Nhung – 0904816685. Ổ cứng Laptop Samsung 750Gb lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 15/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0943673419. Ổ cứng seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 15/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Luyến – 0975744686. Ổ cứng Maxtor 80GB cháy mạch, cháy đầu đọc

– 14/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0985133622. Ổ cứng di động ADATA 750GB Cắm vào máy MAC đè dữ liệu

– 14/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0916066336. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TPVT) lỗi đầu đọc

– 14/10/2014 Khôi phục dữ liệu laptop cho anh Thắng – 0986554954. Máy Laptop Dell ghost đè dữ liệu

– 14/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0904135964. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: D5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 13/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Trà – 0983262286. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 13/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Chi – 0904193969. Ổ cứng laptop Tosohbia 500Gb khôi phục windows mất dữ liệu. Khách hàng nhận lại dữ liệu trong ngày

– 13/10/2014 Cứu dữ liệu cho chú Nam – 0903436608. Ổ cứng di động Toshiba 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 13/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cừ 0989131915. Máy laptop Sony vaio khôi phục windows mất dữ liệu. Khách hàng lấy dữ liệu trong ngày

– 11/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0904445745. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 11/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0948520222. Ổ cứng Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 11/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0986422456. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 11/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0904021495. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng không nhận

– 10/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Thư – 0912066291. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) bad nặng. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 10/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chương – 01646278387. Ổ cứng laptop Western 320Gb WD3200BEVT chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – 0978159902. Ổ cứng Seagate 250 hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 9/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hạnh – 0906237172. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0987885796. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Thảo – 0904320800. Ổ cứng Laptop Dell Seagate 500Gb chết cơ do đánh rơi máy. Dữ liệu phục hồi sau 2 ngày

– 9/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0987908688. Ổ cứng Western 40Gb lỗi cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 9/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Giang – 0977256987. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 8/10/2014 Phục hôi dữ liệu ổ cứng cho chú Mạnh – 0933998388. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chung – 0974273742. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 8/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0912233557. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) bad nặng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vinh – 01674545949. Ổ cứng Maxtor 80GB hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 7/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0902996685. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb chết cơ, nơi khác can thiệp không thành công

– 7/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0983954997. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 7/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Châu – 0983238554. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 6/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thái – 0979505264. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng đầu đọc

– 6/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790. Ổ cứng Laptop Western 500Gb cài windows bản quyền mất dữ liệu

– 6/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cửu – 0947859969. Ổ cứng Seagate 500G lỗi đầu đọc

– 4/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 0968683986. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng

– 4/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0984577642. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 4/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tình – 0915952828. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) Recover windows bản quyền mất dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 4/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thọ – 0966633926. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) kiến chui vào trong ổ cứng

– 3/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Du – 01697049985. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng. 0988441615. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb đanh rơi chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Phục hồi dữ liệu USB cho anh Huy – 0904222247. USB ADATA 8gb hỏng không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Cường – 0917198668. Ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 2/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0988757989. Ổ cứng laptop Toshiba 250Gb (Model: MK2552GSX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 2/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0916690898. Cứu thành công 2 ổ cứng 2Tb mất dữ liệu. Dữ liệu phục hồi sau 2 ngày

– 2/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 01695389388. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 2/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0988358999. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5075GSX) chết cơ

– 1/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0912636001. Ổ cứng Laptop Seagate 40Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 1/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chí – 0978860902. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) đầu đọc lỗi. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

Tìm ở google.:

  • 0916066336

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *