Home / Khách Hàng / Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 11/2014

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 11/2014

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 11/2014
Rate this post

Dưới đây là danh sách khách hàng đã khôi phục dữ liệu thành công tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 11/2014. Mời các bạn tham khảo:

Khôi phục dữ liệu

– 29/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trịnh – 0966090683. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 29/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0968218926. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng cơ. Dữ liệu phục hồi thành công ngay trong ngày

– 29/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 0936408649. Ổ cứng Maxtor 40GB. Hỏng cơ, không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 29/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khuê – 0983440409. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 29/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng di động Seagate 500Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 28/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn 0912347328. Ổ cứng di động Seagate 1Tb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 28/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0903498338. Ổ cứng Samsung 2Tb (Model: HD204UI) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 28/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0975348288. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 28/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vinh – 0979609641. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5003ABYX) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 28/11/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0915444616. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0986032042. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0914521010. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Cứu dữ liệu cho chị Chung – 0984862854. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 0984001551. Ổ cứng Seagate 1Tb bad nặng, dữ liệu bị xóa. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày.

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu USB cho anh Chiến 0966240218. USB 16Gb format mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy ngay

– 27/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tú – 0904304263. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM321HX) chết cơ

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Khánh – 0904445618. Ổ cứng Laptop Western 60Gb (Model: WD600BEVS) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 01672329107. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công ngay trong ngày

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Viết – 0974564997 ghost nhầm mất dữ liệu. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX). Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0983735348. Ổ cứng Western 500Gb (Model:WD5000AAKX) Bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 25/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0906688766. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 25/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Trang – 01646576337. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 25/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung 0989087303 Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 24/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trọng – 0976996792. Ổ cứng Lapotp Seagate 320Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 24/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nghiêm – 0972603968. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 24/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0904895397. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 24/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bắc 0982113568. Ổ cứng di động Western 1Tb bad sector, đã fomat copy đè 13Gb dữ liệu

– 22/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0904867755. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) lỗi đầu đọc

– 22/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0978158712. Ổ cứng laptop Hitachi 500G chết cơ

– 21/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0979130451. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 21/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Kiên – 0904578646. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 20/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – 0912785710. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 20/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 01698356923 máy laptop HP recover windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 19/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0918247164. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 19/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 01656052513. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5061GSY) bad, mất dữ liệu

– 19/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Quang – 0985545691. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 18/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0966 993 433 Seagate 7200.12_500

– 17/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 987533805. Ổ cứng laptop Samsung 640Gb ổ bị bad, Recover mất dữ liệu

– 15/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyền – 0904863766. Ổ cứng Seagate 160Gb đầu đọc lỗi

– 15/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thức – 01698917XXX. Ổ cứng laptop Fujitsu 250Gb (Model: MJA2250BH) hỏng đầu đọc (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 15/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 15/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Nhi – 01663728954. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb đầu đọc lỗi

– 15/11/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0989538781. Ổ cứng Laptop Samsung 250Gb Bad sector đã format dữ liệu

– 14/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 01685689090. Ổ cứng Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 14/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Nam – 0913214126. Ổ cứng máy laptop sony vaio cài windows mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 13/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0916466655. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 12/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0976572720. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 12/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tránh – 0989748333. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 12/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0983161881. Ổ cứng Hitachi 80Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 11/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiển – 0942300985. Ổ cứng seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiệu – 0983426929. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lân – 0983603447. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EFRX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0976453669. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 10/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – 0912909607. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPKT) hỏng cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 10/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0912588XXX. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 9/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Xuân – 0919790190. Ổ cứng Seagate 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy ngay

– 8/11/2014 Cứu dữ liệu cho ông Sung Pei Yung – 0936150616. Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10SPCX) chết cơ

– 8/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dân 0978990345. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng đầu đọc

– 8/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – 0986593618. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) đầu đọc lỗi

– 7/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0989909455. Ổ cứng di động Seagate 1Tb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 7/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Toàn – 0914935822. Ổ cứng Laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVE) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 7/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0904550780. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3259GSX) lỗi đầu đọc

– 7/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0965264234. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 6/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 01668928909. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng không nhận ổ cứng

– 5/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiền_TP.HCM – 0978779963. Ổ cứng di động Western 1Tb đầu đọc lỗi.

– 5/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0983064118. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu lấy ngay trong ngày

– 5/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0904159484. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 5/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0936363684. Ổ cứng Seagate 1Tb chạy MAC lỗi mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy dữ liệu luôn

– 5/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sinh – 0902181646. Ổ cứng laptop máy sony vaio recovery windows 8 mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu khôi phục ngay trong ngày

– 4/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thuyết – 0904493883. Ổ cứng di động Western 2Tb hỏng đầu đọc

– 4/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Ba – 0913486986. Ổ cứng Western 320Gb (model: WD3200AAJS) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu khôi phục thành công ngay trong ngày

– 4/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0966653336. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 4/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0966889268. Ổ cứng Seagate 500Gb bad nặng. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 3/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyền – 0988757124. Ổ cứng 160Gb bị mất dữ liệu mail outlook

– 3/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 01692312433. Ổ cứng Wesrtern 2Tb ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 3/11/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0928XXX911 – Hải Phòng. Ổ cứng Western 1Tb lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 3/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chí 0985548777. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 1/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0936958688. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 1/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đồng – 01657525526. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZEX) chết cơ

– 1/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thanh – 0975553679. Ổ cứng Samsung 500Gb Ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 1/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đông – 0989509113. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *