Home / Khách Hàng / Khách hàng khôi phục dữ liệu hdd tháng 6 năm 2016

Khách hàng khôi phục dữ liệu hdd tháng 6 năm 2016

– (9/6/2016). Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng chạy reset (windows 10) được anh Giang – 0912610069 mang tới lấy lại dữ liệu hdd Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 9/6/2016

– (9/6/2016). Nguyên nhân mất dữ liệu do format nhầm phân vùng được anh Hiếu – 0983912800 mang tới lấy lại dữ liệu máy laptop. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao vào ngày 9/6/2016

– (9/6/2016). Tình trạng thẻ nhớ bị mất dữ liệu do xóa nhầm và đã chụp đè lên thẻ được anh Huy – 0918469343 mang tới cứu dữ liệu thẻ nhớ 32gb. Công ty chugns tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 9/6/2016

– (9/6/2016). Tình trạng ổ bị lỗi cơ được anh Dương – 0942606096 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 9/6/2016

– (9/6/2016). Tình trạng chết cơ được anh Duy – 0981957775 mang tới khôi phục dữ liệu hdd Western 750GB model: WD7500BPVX. Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 9/6/2016

– (8/6/2016).  Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, kiến chui được khách hàng VietCeco – 01279962049 mang tới lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD321HJ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 8/6/2016

– (8/6/2016). Nguyên nhân ổ  bị hỏng đầu từ được anh Tùng – 0982039978 mang tới cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 8/6/2016

– (8/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị hỏng 2/8 đầu từ được anh Lương – 0985372086 mang tới đề nghị phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1.5TB. dữ liệu sau 48 tiếng đã bàn giao lại vào ngày 8/6/2016

– (8/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị chết cơ được khách hàng ở Nghệ An – 0915941466 gửi chuyển phát nhanh ra để khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Toàn bộ dữ liệu sau 24h đã bàn giao cho khách vào ngày 8/6/2016

– (8/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ được chị Giang – 0904612161mang tới lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 8/6/2016

– (7/6/2016).  Tình trạng máy sony vaio bị mất dữ liệu do chạy reset nên toàn bộ dữ liệu trong các phân vùng bị mất được anh Tâm – 0985602605 mang tới cứu dữ liệu. sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 7/6/2016

– (7/6/2016). Tình trạng ổ bị lỗi đầu từ được anh Hưng – 01666088466 mang tới khôi phục dữ liệu ổ hdd Seagate 250GB model: ST250DM00. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 7/6/2016

– (7/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng ½ đầu từ được chị Thi – 0903433688 mang tới để cứu dữ liệu hdd Western 500GB model: WD5000LMVVW. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 7/6/2016

– (7/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị bad sector được chị Lan – 0913393365 mang tới để lấy lại dữ liệu hdd Seagate 320GB. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 7/6/2016

– (7/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị kiến chui, chết cơ được khách hàng Vietceco – 01279962049 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD250HJ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng vào ngày 7/6/2016.

– (7/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/3 đầu từ được anh Hùng – 0988071888 mang tới phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB HTS545032B9. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng vào ngày 7/6/2016

– (6/6/2016).  Tình trạng ổ cứng di động bị mất định dạng được anh Đông – 0989920025 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB. Khách hàng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 6/6/2016

– (6/6/2016). Tình trạng ổ bị hỏng đầu từ được anh Hưng – 0904328369 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB. Anh Hưng đã nhận lại đầy đủ dữ liệu vào ngày 6/6/2016.

– (6/6/2016). Tình trạng thẻ nhớ tự nhiên bị mất dữ liệu được chị Trang – 0947516161 mang tới phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 32GB. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 6/6/2016

– (6/6/2016). Nguyên nhân mất dữ liệu do trong quá trình cài windows đã format nhầm được anh Việt Anh – 0977741991 mang tới phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD1003FZEX. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 6/6/2016

– (6/6/2016). Tình trạng bị mất dữ liệu do cài windows nhầm được anh Phong – 0988761208 mang tới phục hồi toàn bộ hdd Seagate 500GB model: ST500DM002. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 6/6/2016

– (6/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị chết cơ do ngập nước được anh Hòa – 0903222886 mang tới cứu dữ liệu hdd Samsung 160GB model: HD161GJ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng vào ngày 6/6/2016

– (4/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ được anh Thành ở Hải Dương – 0989538898 gửi lên để lấy lại toàn bộ hdd Desktop Hitachi 500GB. Chúng tôi đã trả lại dữ liệu cho khách hàng vào ngày 4/6/2016.

– (4/6/2016).  Tình trạng ổ cứng mang tới treo đơ. Nguyên nhân ổ cứng bị bad sector nặng được anh Minh – 0914994000 mang tới để phục hồi dữ liệu hdd PC Western 320GB model: WD3200AAKX. Toàn bộ dữ liệu sau 1 ngày đã bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 4/6/2016

– (4/6/2016). Nguyên nhân thẻ nhớ bị mất dữ liệu do nhiễm virus được anh Thanh – 0946246898 mang tới phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 32Gb. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 4/6/2016

– Ngày 4/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0934485086. Ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu do chạy recover nhầm. Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.

– (4/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đã mang qua nơi khách can thiệp nhưng không thành công được anh Lâm – 0989799358 mang tới để cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 4/6/2016

– (3/6/2016). Tình trạng thẻ nhớ bị mất dữ liệu được anh Thanh – 0946246898 mang tới để cứu dữ liệu thẻ nhớ 32Gb. Đã thực hiện xong và bàn giao lại vào ngày 3/6/2016

– (3/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ được anh Điệp – 0903231719 mang tới để lấy lại dữ liệu hdd Seagate 320GB. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 3/6/2016

– (3/6/2016). Tình trạng đánh rơi máy không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đàu từ được anh Thuật – 0904787504 mang tới để khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop model: WD5000LPVX. 48h sau khách hàng đã nhận lại dữ liệu vào ngày 3/6/2016

– (3/6/2016). Tình trạng ổ bị chậm, dơ, qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector được anh Thế – 0974622686 mang tới để khôi phục lại dữ liệu hdd máy xách tay Western 250GB model: WD2500BEVT. Dữ liệu sau khi phục hồi bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 3/6/2016

– (3/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị bad nặng nên khách hàng – 0906202769 mới mang tới để nhờ cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Sau 24h khách hàng đã nhận lại dữ liệu vào ngày 3/6/2016

– (2/6/2016). Tình trạng ổ cứng bị ngập nước sau trận mưa suốt đêm được anh Phương – 0936393331mang tới lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB. Sau khi phục hồi dữ liệu đã trả cho khách vào ngày 2/6/2016

– (2/6/2016).  Ngày 2/6/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Phương – 0936393331. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị ngấm nước. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi toàn bộ.

– (2/6/2016). Tình trạng ổ bị ngập nước qua đêm được anh Phương – 0936393331 mang tới phục hồi hdd Samsung 160GB model: HD161HJ. 100% dữ liệu sau khi phục hồi đã trả lại cho khách hàng vào ngày 2/6/2016

– (2/6/2016).  Tình trạng ổ cứng ngập nước được anh Phương – 0936393331 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB WD2500AAKX . toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công ddowwjc bàn giao cho khách vào ngày 2/6/2016

– (2/6/2016). Tình trạng ổ bị hỏng đầu từ được anh Hiệp – 0977512713 mang tới phục hồi toàn bộ hdđ Western 120GB model: WD1200JS. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng sau 48h vào  ngày 2/6/2016.

– (2/6/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ được anh Tuấn Anh – 0973301085 mang tới để lấy lại dữ liệu ổ hdd Western 1TB model: WD10EARS. Sau 24h làm việc khách hàng đã nhận lại dữ liệu vào ngày 2/6/2016

– (01/06/2016). Tình trạng ổ không nhận, qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị ngập nước chết cơ đã được anh Trường – 0984532862  mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate model: ST3160215AS, dung lượng 160Gb. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 01/06/2016

– (01/06/2016). Tình trạng ổ cứng không nhận trong windows, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ được anh Thao – 0914898550  mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Model: HD082GJ, dung lượng 80Gb. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được hoàn trả lại cho khách hàng vào ngày 01/06/2016

– (01/06/2016). Tình trạng ổ cưng bị lỗi đầu từ được anh Thắng – 0986554954 yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd Hitachi model: HTS545050A7, 500GB. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao vào ngày 01/06/2016

– (01/06/2016). Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ được anh Ngọc ở Nam Định – 0989086686  mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 01/06/2016

– (01/06/2016). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ được chị Huyền – 0982390608 mang tới khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western Model: WD1600BEVT, dung lượng 160Gb. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho khách hàng vào ngày 01/06/2016

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 02/2016

0.0 00 – (29/02/2016). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 80Gb, dòng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *