Home / Khách Hàng / Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ tháng 11 năm 2013

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ tháng 11 năm 2013

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ tháng 11 năm 2013
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ

Ngày 28/11

-Khôi phục dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc chị Thủy -0983437896. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265)
-Cứu dữ liệu cho Nam – 0969696691. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model :HD161GJ) chết cơ đã mở cơ.

Ngày 27/11

-Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ)
-Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Dương – 0983686662. Máy Sony Vaio cài đặt windows mất dữ liệu

Ngày 26/11

-Cứu lại dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Trung- 0973936557. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

Ngày 25/11

-Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng Furitsu 250Gb (Model: MJA2250) hỏng đầu đọc

Ngày 24/11

-Khôi phục dữ liệu cho Mr.Vượng – 0984650318. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) hỏng cơ

Ngày 22/11

-Cứu dữ liệu Ổ cứng Laptop Sony Vaio Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Hỏng đầu đọc cho anh Tuấn – 0944882788.
-Phục hồi dữ liệu máy tính Laptop Sony vaio cho anh Trung – 0979585999. Máy sử dụng ổ cứng Samsung 320Gb (Modle: HN-320MBB)

Ngày 21/11

-Cứu thành công dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Hiển – 0914798195. Ổ Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)
-Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500Gb (TQ) cho khách hàng là anh Thắng – 0912006768.

Ngày 20/11

-Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Sơn – 0903228968. Ổ Laptop Toshiba (Model: MK5075)
-Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0988698397. Máy laptop mất dữ liệu do cài windows

Ngày 19/11

-Lấy lại dữ liêu cho anh Thuật – 0979893353. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD083GJ) hỏng cơ
Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ cho anh Tâm 01688280181. Sử dụng ổ Samsung 320Gb (Model: HD322GJ)

Ngày 18/11

Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hiếu – 0979723945. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Lỗi đầu đọc

Ngày 17/11

-Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi cơ Seagate 250Gb cho anh Nghĩa – 0912150606.

Ngày 16/11

-Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Furitsu 250Gb (Model WD2500BEVT) lỗi đầu đọc, đòi fomat cho khách hàng là anh Biển – 0984864868.
-Chôi phục dữ liệu cho Cty CSC – Vinh 0972311866. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ
-Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Tùng 0918383386. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) hỏng cơ kêu lạch cạch

Ngày 15/11

-Khôi phục thành công dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb đã format copy đè dữ liệu cho anh Vinh – 01689216907.

Ngày 14/11

-Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi 1Tb mất định dạngcho anh Trung – 0904109318.
-Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng 0913526228. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb khôi phục cài đặt gốc bị mất dữ liệu

Ngày 13/11

-Phục hồi thành công dữ liệu ổ cứng di động Samsung Mini 1.8″ 250Gb hỏng đầu đọc, khách hàng là anh Nguyên – 0912010272.
-Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Furitsu 120Gb cho anh Quỳnh – 0973063990. Ổ cứng bị chết cơ

Ngày 12/11

-Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb cháy mạch, cháy đầu đọc cho anh Quyền – 0914939995
-Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) cho anh Thi – 0919981416. Bị hỏng cơ
-Cứu dữ liệu máy tính laptop Western 160Gb (Moddel: WD1600BEVT) chết cơ kêu lạch cạch cho anh Đông – 0904080308

Ngày 11/11

–  Phục hồi thành công dữ liệu ổ cứng Seagate 80gb bị hỏng đầu đọc  cho anh Tuấn -0917538958.

Ngày 9/11

– Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0982915384. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163) chết cơ

Ngày 8/11

– Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng -0983451401. Ổ cứng Western 80Gb lỗi cơ kêu lạch cạch

Ngày 7/11

– Khôi phục dữ liệu Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb bị hỏng cơ cho khách hàng là anh Tâm có số điện thoại 0915225343.

Ngày 6/11

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 250Gb 1.8″ cho anh Điền – 0948130336. Ổ cứng bị hỏng cơ

Ngày 3/11

-Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Kiên – 0982959266. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 lỗi cơ kêu lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày
-Cứu dữ liệu cho anh Ngãi – 0982889970. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SV4012H lỗi cơ kêu lạch cạch.

Ngày 2/11

-Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0904491186. Ổ cứng Western 750Gb cháy mạch, hỏng đầu đọc.
-Khôi phục dữ liệu cho anh Đỉnh – 0912719173. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc. Ổ đã qua nơi khác khôi phục dữ liệu không thành công

Ngày 1/11

-Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 40G, cho chị Liên – 0974103310.  chết cơ kêu lạch cạch
-Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Ổ cứng Seagate 320Gb, cho anh Nam – 0916030588.  hỏng đầu đọc
-Cứu dữ liệu cho anh Tú số điện thoại 0934485086. Có ổ cứng laptop Hitachi 500Hb (Model: HTS5450500) chết cơ

Tìm ở google.:

  • hn mach hd161GJ

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *