Home / Khách Hàng / Khách hàng cứu dữ liệu hdd tháng 9 năm 2014

Khách hàng cứu dữ liệu hdd tháng 9 năm 2014

cuu du lieu hdd 8/9/2014
– Cứu dữ liệu hdd Seagate 250Gb chết cơ cho anh Học – 0966464820. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 2 ngày
– Cứu dữ liệu hdd hỏng cho anh Dũng – 0903293160. Ổ cứng samsung 40Gb. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày
Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Diện – 0944041248. Ổ Samsung 160Gb (Model: HD161HJ). Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Dũng – 01684042706. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Cứu cứng Western 500Gb do mất dữ liệu cho chị Hằng – 0936471066.
6/9/2014
Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng cơ cho anh Vũ – 0987800216. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX). Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 2 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Thụy – 0982433658. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0918839696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) đầu đọc lỗi. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 01688552618. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) hỏng mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho chị Thủy – 0947946159. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu
5/9/2014
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trường – 0913052052. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model:HD502IJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) Bad nặng do lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0973340379. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – 0989741369. Ổ cứng laptop Toshiba 640G (Model: MK6461GSYN) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
–Khôi phục dữ liệu hdd  cho anh Sáng – 0904806398. Ổ cứng laptop Hitachi 500G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày
4/9/2014
– Lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng Western 40G chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu phục dữ liệu cho anh Hưng – 0904960268. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu cho anh Cát – 0979191966. Máy laptop sony vaio khôi phục windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày
– Lấy dữ liệu cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ
– Lấy dữ liệu cho anh Quang – 0983772664. Ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày
3/9/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0936239786. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXN) recover mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả khách hàng ngay trong ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0978447190. Ổ cứng Samsung 40G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Long – 0912569263. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc
1/9/2014
– Cứu dữ liệu hdd cho anh Hải – 0987898690. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu hdd cho anh Thao – 0982006996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Tìm ở google.:

  • 0987800216
  • phan mem cuu du lieu hdd

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *