Home / Khách Hàng / Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop đầu từ lỗi

Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop đầu từ lỗi

Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop đầu từ lỗi
Rate this post

Cứu toàn bộ dữ liệu ổ laptop vào ngày 05/12/2015 dữ liệu được bàn giao cho anh Chiến – 0966240218. Ổ cứng laptop Western dung lượng 750Gb (Model: WD7500BPVT) hiện tượng cắm vào treo máy nguyên nhân do đầu từ lỗi

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *