Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng bị Bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng bị Bad sector

Ngày 22/07/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho anh Hiếu – 0978672586. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS). Hiện tại ổ trong tình trạng bị Bad sector

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *