Cơ chế phân tích dữ liệu mô hình 1c

Rate this post

Phân tích dữ liệu 1c là cách giúp bạn xem xét tính năng mà thường không được đánh giá cao. Việc phân tích dữ liệu đó cũng là cơ chế dự báo và phân tích dữ liệu một cách tốt hơn.

Phân tích dữ liệu 1c được dùng để đơn giản hóa công việc trong việc xác định các quy luật dựa trên nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho người bán hàng, cũng như người quản lý doanh nghiệp. Giúp bảo mật thông tin và tránh làm mất dữ liệu.

Cơ chế phân tích dữ liệu mô hình 1c

Những đối tượng chính của cơ chế phân tích dữ liệu 1c

Cơ chế này được hình thành dựa trên hệ thống 1c: doanh nghiệp được cấu tạo bởi 3 đối tượng đó là:

  • Phân tích dữ liệu: người dùng sẽ thực hiện việc phân tích dữ liệu, đối tượng này sẽ dựa vào những yếu tố đó là có nguồn dữ liệu và những tham số cần thiết để phục vụ cho nhu cầu phân tích dữ liệu
  • Đưa ra kết quả phân tích: khi công việc được hoàn thành thì sẽ đưa ra kết quả cho việc phân tích dữ liệu.
  • Mô hình dự báo: mô hình này được dựa trên kết quả phân tích dữ liệu ổ trên. Và việc sử dụng đối tượng đó là một cơ chế phân tích 1c cuối cùng đồng thời khởi tạo ra bảng giá trị khác.

Kiểu phân tích dữ liệu trong 1c

Hệ thống 1c, doanh nghiệp có thể thực hiện với nhiều kiểu khác nhau như:

  • Thống kê toàn bộ: với việc thống kê này bạn cần thực hiện việc phân tích dưới dạng tập tin mẫu được lấy ra từ nguồn dữ liệu. ngoài ra, với việc thống kê này còn có những đặc thù riêng như: lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị trung bình…
  • Phân tích chuỗi nối tiếp: cho phép xác định các quy luật dựa vào bảng phân tích ban đầu và đưa ra kế hoạch dự kiến cho những việc tiếp theo. Điều này cho thấy việc hệ thống hiển thị ra thông tin về một sự kiện nào đó được tính chính xác theo tỷ lệ %.
  • Phân tích tương đồng: tìm kiếm các tổ hợp tương đồng để phân tích. Trong phần này sẽ cho ra kết quả phân tích như việc dữ liệu đã xử lý hay chưa, các nhóm tương đồng được xếp vào cùng một vị trí.
  • Phân tích đoạn: cho phép bổ sung thêm và những đoạn hoặc nhóm từ cơ sở dữ liệu nguồn.
  • Giải pháp: bạn có thể thực hiện dưới dạng giải pháp cây. Kiểu phân tích này sẽ giúp bạn kết nối được những nguyên nhân, các sự kiện phát sinh và cho phép sửa chữa chúng.

Check Also

phần mềm PhotoRec

Phần mềm PhotoRec – khôi phục dữ liệu hiệu quả

Rate this post Phần mềm photoRec – khôi phục dữ liệu hiệu quả là từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.