Home / Khách Hàng / khôi phục dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu đọc

khôi phục dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu đọc

Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng Western dung lượng 500Gb model: WD5000AAKX từ Anh phong yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Ngày 28/12/2015 dữ liệu được bàn giao cho anh Phong – 0983011081.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *