Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng di động lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động lỗi đầu từ
Rate this post

Công ty chúng tôi tiếp nhận 01 ổ cứng di động Western 1Tb, Model: WD10JMVW từ Anh Quyết yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động. Sau khi kiểm tra ổ cứng có 4 đầu từ bị lỗi mất 1 đầu, công ty thông báo cho Anh Quyết va ftheo yêu cầu thì anh chỉ lấy 03 đầu từ còn lại. Ngày 23/12/2015 Anh Quyết – 0965766790 đã nhận lại dữ liệu.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *