Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận. Ngày 18/12/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Khánh – 0969597838. USB Kington 32GB hỏng không nhận. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *