Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận
Rate this post

Phục hồi dữ liệu USB hỏng không nhận. Ngày 18/12/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Khánh – 0969597838. USB Kington 32GB hỏng không nhận. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *