Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng samsung ATA PC chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung ATA PC chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 40Gb ATA PC. Ngày 18/12/2015  công ty bàn giao dữ liệu cho khách hàng 0904420779. Ổ cứng model SP0411N chết cơ kêu lạch cạch

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *