Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop đầu đọc lỗi
Rate this post

Ông VIJAY KUMAR mang ổ cứng laptop Western 500Gb không nhận ổ yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop, model: WD500LPVX. Sau khi kỹ thuật kiểm tra ổ cứng không nhận là do đầu đọc lỗi, đã bàn giao dữ liệu cho ông VIJAY KUMAR – 0912904819 vào ngày 17/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *