Home / Khách Hàng / Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung, tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Ngày 17/12/2015 bàn giao lại dữ liệu cho anh Chiến – 0973159706. Dung lượng ổ cứng 250Gb Model: HD253GJ

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *