Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ hỏng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop vào ngày 17/12/2015 cho chị Nhung – 0984385390. Ổ cứng Laptop Hitachi dung lượng 500Gb Model: HTS5450B9 không nhận ổ cứng, đầu từ hỏng. Sau 1 ngày công ty đã trả đầy đủ dữ liệu.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *