Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu laptop 500Gb bị bad sector

Lấy lại dữ liệu laptop 500Gb bị bad sector

Lấy lại dữ liệu laptop 500Gb bị bad sector
Rate this post

Lấy lại dữ liệu laptop 500Gb bị bad sector, mất dữ liệu, ổ cứng đã bị format cho anh Tùng – 0906176763. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã hòa trả lại dữ liệu vào ngày 16/12/2015 cho Anh Tùng

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *