Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb model: HM500JI mất dữ liệu. Ngày 15/12/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho khách hàng 0915941466. Khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *