Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ
Rate this post

Ngày 14/12/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate, 500Gb lỗi 1 trong 4 đầu từ, dung lượng ổ cứng 500Gb cho anh Cảnh – 01683446811. Khách hàng yêu cầu đọc dữ liệu từ 3 đầu còn lại

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *