Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị bad nặng
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung laptop 320Gb bị bad nặng. Ổ cứng model: HM321HI cho anh Giang. Sau 1 ngày thì công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Giang số điện thoại: 0997191989 ngày 12/12/2015

Tìm ở google.:

  • Ổ Hdd Samsung hm321

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *