Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate đầu đọc lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate đầu đọc lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Seagate 250Gb hiện tượng không nhận ổ cứng nguyên nhân do đầu đọc lỗi cho anh Văn – 0914923789 – Việt Trì. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày 10/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *