Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop ghost nhầm
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop 320Gb mất dữ liệu do ghost nhầm cho anh Hòa – 0976215675. Ổ cứng model: MK3265GSX . Ngày 08/12/2015 bàn giao lại cho Anh Hòa, khách hàng chờ lấy ngay dữ liệu.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *