Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80Gb không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80Gb không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80Gb không nhận
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80Gb không nhận do bị cháy cho anh Hiệp – 0983329556 yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Maxtor 80GB. Dữ liệu phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày vào ngày 07/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *