Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC samsung

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC samsung

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC samsung
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC samsung 160Gb model: HD161GJ hiện tượng Mạch bị cháy cơ kêu lạch cạch cho khách hàng 0904301501. dữ liệu được phục hồi và bàn giao vào ngày 05/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *