Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu HDD Western

Cứu dữ liệu HDD Western

Cứu dữ liệu HDD Western
Rate this post

Cứu dữ liệu HDD bị lỗi đầu từ, Model:WD5000BPVT dung lượng 500Gb Anh Thuấn yêu cầu phục hồi hoàn toàn dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu và đã bàn giao toàn bộ cho Anh Thuấn  – 0986289027 vào ngày 04/12/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *