Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Hitachi hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Hitachi hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Hitachi hỏng đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Hitachi laptop bị hỏng đầu từ. Ngày 30/11/2015  dữ liệu được bàn giao cho anh Lực – 01693335695.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *