Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn 250Gb hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn 250Gb hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn 250Gb hỏng đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ máy bàn 250Gb Western bị hỏng đầu từ (Model: WD2500AAKX) cho cô Thu – 0989530696. Ngày 26/11/2015 Cô Thu đã nhận lại dữ liệu

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *