Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ Desktop 80Gb Samsung kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ Desktop 80Gb Samsung kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ Desktop 80Gb Samsung kiến chui
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ Desktop 80Gb Samsung Model: HD082GJ cho khách hàng 0915941466. Ổ cứng Samsung tình trạng kiến chui vào bên trong ổ cứng. Ngày 26/11/2015 khách hàng 0915941466 đã nhận lại dữ liệu

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *