Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cháy đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cháy đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cháy đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop Model: DT10ACA050, dung lượng ổ cứng 500Gb, tình trạng bị cháy đầu từ cho anh Hùng – 0963900488. Đã bàn giao lại dữ liệu ngày 24/11/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *