Home / Khách Hàng / Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn đầu đọc lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn đầu đọc lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western máy bàn , ổ cứng 2Tb, Model: WD20EARX, tình trạng ổ cứng đầu đọc lỗi. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Hoàn – 0965189669 vào ngày 23/11/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *