Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị hỏng đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị hỏng đầu từ, ổ cứng Samsung dung lượng 80Gb (Model: SP0842N). Anh Sáu – 0966959228 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi lại vào ngày 20/11/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *