Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng Western Desktop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Desktop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Desktop chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Desktop dung lượng 250Gb (Model: WD2500AAKS). Tình trạng: ổ cứng bị chết cơ không nhận. Anh Hiếu – 0948420113 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 19/11/2015.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *