Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung 320Gb (Model: HD322GJ). Tình trạng: ổ cứng bị chết cơ. Anh Thành – 0985405077 đã nhận lại dữ liệu đầy đủ vào ngày 19/11/2015

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *