Rate this post

Anh Tú – 0903432603 mang tới công ty 01 ổ cứng với yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western máy bàn 160Gb (Model: WD1600AAKX) lỗi firmware nhận sai dung lượng. Ngày 16/11/2015 công ty trao trả lại dữ liệu cho Anh Tú.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *