Home / Khách Hàng / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC kiến chui
Rate this post

Anh Hà Nam – 0917600228 yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 80Gb (Model: HD082GJ). Tình trạng: kiến chui vào trong ổ cứng. Ngày 16/11/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hà Nam.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *