Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate không nhận ổ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate. Ngày 14/11/2015 công ty đã cứu dữ liệu từ ổ cứng Seagate dung lượng 250Gb, (Model: ST250DM000). tình trạng: không nhận ổ cứng cho anh Ý – 0947257070. Đã nhận lại dữ liệu.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *