Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu thẻ nhớ CF 8GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu thẻ nhớ CF 8GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu thẻ nhớ CF 8GB bị mất dữ liệu, Chị Thủy yêu cầu cứu gấp thẻ nhớ kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và bàn giao dữ liệu vào ngày 10/11/2015 cho chị Thủy – 0996867222.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

0.0 00 – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *