Home / Khách Hàng / Cứu dữ liệu HDD Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu HDD Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu HDD Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 02/11/2015 Cứu dữ liệu HDD Hitachi, Ổ cứng Hitachi 500Gb chạy trên máy MAC chết cơ cho ông Jeau Mi – 0903248289. Đã bàn giao dữ liệu.

Check Also

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 03/2016Rate this post – (31/03/2016).  cứu dữ liệu ổ cứng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *